VISITORS TO DRDO LABS/ESTTS

 

HEMRL, Pune

Shri Sunil Dadhe, IA & AS, Director of Audit on 14 August 2003.

Lt Gen Ashok Chaki, PVSM, AVSM, VSM, SM, DCOAS (P & S ) on
14 August 2003.

Lt Gen RS Nagra, VSM**, DG (Artillery) on 5 September 2003.,

Lt Gen Chaki being briefed about HEMRL activities by Dr Haridwar Singh
Lt Gen Chaki being briefed about
HEMRL activities by Dr Hardiwar Singh